Μελέτη Θερμομόνωσης

     Ο Σύμβουλος Θερμομόνωσης είναι εφοδιασμένος, με τελευταίας τεχνολογίας Θερμοκάμερα
, με την οποία απεικονίζονται καθαρά στην φωτογραφία:
  • οι Θερμογέρυρες

και
  • οι Θερμικές απώλειες


που έχει το κτίριό σας, τόσο στην εξωτερική όψη όσο και στα δωμάτια.

    Μετά από την εφαρμογή του  συστήματος θερμομόνωσης παλαιών και νέων κτιρίων

    Οι Θερμικές απώλειες

    εξαφανίζονται


    χωρίς να επηρεαστεί η αισθητική του κτιρίου.

  •     Ο λογαριασμός Θέρμανσης και ψύξης θα μειωθεί σημαντικά.