Εσωτερική θερμομόνωση

    Η εσωτερική θερμομόνωση είναι μια κύρια επιλογή θερμομόνωσης ή εναλλακτική μέθοδος σε σημεία που η εξωτερική θερμομόνωση είναι αδύνατη . Γίνεται με τοποθέτηση καινοτομικών θερμομονωτικών πλακών εξηλασμένης πολυστερίνης ,μικρού πάχους χωρίς CFC (FREON) , κατασκευασμένες με ειδική κατεργασία και συγκεκριμένα τεχνικά χαρακτηριστικά , με ξεχωριστές ιδιότητες και πολλά πλεονεκτήματα:
  • Εύκολη και γρήγορη τοποθέτηση χωρίς γκρεμίσματα.
  • Μειώνει τις θερμικές απώλειες και τα έξοδα θέρμανσης και παρέχει ταχύτερη θέρμανση κρύων χώρων.
  • Παρεμποδίζει την συμπύκνωση της υγρασίας και την ανάπτυξη των μυκητών της μούχλας.
  • Συμβάλλει στην εξοικονόμηση πολύτιμου χώρου , στοιχείο απαραίτητο ειδικά σε υφιστάμενες κατασκευές , χάρη στο μικρό του πάχος.
  • Αποφεύγει τη δημιουργία σκιάσεων σε θερμογέφυρες.
  • Αντέχει στους χημικούς παράγοντες που ενυπάρχουν στα οικοδομικά υλικά (τσιμέντο , ασβέστη , γύψο κ.λ.π.) καθώς επίσης και στα αλκάλια και άλατα.
  • Παρουσιάζει χαμηλή απορρόφηση υγρασίας ( μόνο 0,1 % ) χάρη στην πυκνότητά του και στην κλειστή δομή κυψελών. Έτσι διατηρεί τις μονωτικές του ιδιότητες για μεγάλες χρονικές περιόδους.
  • Οι πλάκες δεν σαπίζουν ούτε αποσυντίθεται.