Πλεονεκτήματα Θερμομόνωσης

    Τα κυριότερα πλεονεκτήματα του συστήματος είναι
 • Αύξηση της θερμομόνωσης του κτιρίου
 • Μείωση των θερμικών απωλειών
 • Μικρότερη κατανάλωση πετρελαίου ή φυσικού αερίου το Χειμώνα, έως και 58%
 • Λιγότερες ώρες λειτουργίας του κλιματιστικού το Καλοκαίρι 
 • Εξοικονόμηση ενέργειας
 • Εξοικονόμηση χρημάτων
 • Ωφέλεια στο περιβάλλον
 • Υψηλή αξιολόγηση στο πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης
 • Αύξηση της αξίας του ακινήτου σας
 • Λογικό κόστος
 • Απόσβεση κόστους κατασκευής σε σύντομο χρονικό διάστημα
    Ως παράπλευρη ωφέλεια σημειώνουμε
 • Εξάλειψη των Θερμογεφυρών από κατασκευαστικές ατέλειες
 • Μηδενική απορρόφηση υγρασίας
 • Εξαφάνιση του φαινομένου της μούχλας στους εσωτερικούς τοίχους και δοκάρια
    Επιπρόσθετα:
    Στα μεγάλης ηλικίας κτίρια χωρίς μόνωση:
 • Αυξάνει την θερμική αντίσταση του κτιρίου 2 έως 4 φορές
 • Ελάχιστο βάρος κατασκευής
 • Μηδενική Στατική επιβάρυνση
    Στα μικρής ηλικίας κτίρια με ελλείψεις στην μόνωση:
 • Διορθώνει τυχόν κακοτεχνίες και ελλείψεις στην θερμομόνωση
 • Αύξηση της υπάρχουσας θερμομόνωσης
 • Μεγιστοποίηση της θερμικής αντίστασης
    Στα νέα κτίρια υπό κατασκευή, αποτελεί εναλλακτικό τρόπο δόμησης :
 • Μειώνει το πάχος της απαιτούμενης τοιχοποιίας
 • Εξασφαλίζει αυξημένη Θερμομόνωση
 • Περισσότερα ωφέλιμα τετραγωνικά ανά όροφο
 • Οικονομικότερο κόστος ανά τετραγωνικό μέτρο τοιχοποιίας
 • Γρηγορότερη παράδοση κατασκευής
 • Ελαχιστοποίηση χρόνου ενοικίασης σκαλωσιών
 • Μη αναγκαία μόνωση των μπετών εξωτερικά
 • Ο σοβάς παραδίδεται χρωματισμένος (προαιρετικά) και
 • Ο ελαιοχρωματισμός είναι μη απαραίτητος
 • Γρηγορότερη παράδοση κατασκευής

Σύγκριση συστημάτων δόμησης
(+)          (+)