Εφαρμογή Θερμομόνωσης

    Η εφαρμογή του συστήματος Θερμομόνωσης   γίνεται σε όλους τους τύπους κτιρίων:
 • Μεγάλης ηλικίας κτίρια χωρίς μόνωση
 • Μικρής ηλικίας κτίρια με ελλείψεις στην μόνωση
 • Νέα κτίρια υπό κατασκευή
    Tα στάδια εφαρμογής του συστήματος είναι:
 1. Στις παλαιές επιφάνειες ασταρώνουμε με αστάρι χαλαζία

 2. Τοποθετούμε περιμετρικά τα γωνιόκρανα

 3. Βάζουμε την κόλλα και τοποθετούμε την πολυστερίνη

 4. Στηρίζουμε την πολυστερίνη και με τα πλαστικά στηρίγματα 6τεμ/m2

 5. Απλώνουμε την κόλλα και τοποθετούμε το δίχτυ μέσα σ’αυτήν

 6. Λεπτομέρεια για την τοποθέτηση του δίχτυ σε πόρτες παράθυρα κ.τ.λ.

 7. Ασταρώνουμε με αστάρι χαλαζία την κόλλα

 8. Εφαρμόζουμε τον τελικό σοβά πατητό ή τριφτό