Εξωτερικη θερμομόνωση

    Με τη χρήση του συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης επιτυγχάνουμε:

 • Μεγάλη εξοικονόμηση ενέργειας
 • Γρήγορη Απόσβεση
 • Ευκολία στην εφαρμογή
 • Αποφυγή δημιουργίας θερμογεφυρών
 • Αποφυγή συμπύκνωσης υδρατμών και μούχλας
 • Μηδενική όχληση των ενοίκων κατά την διάρκεια των εργασιών
 • Υψηλή αντίσταση σε κρούσεις
 • Μηδενική απορρόφηση υγρασίας
 • Εναρμόνιση με την οδηγία 2002/91/ΕΚ
 • Γρήγορη παράδοση έργου
 • Περισσότερα ωφέλιμα τ.μ. στο κτίριο λόγω λεπτότερης τοιχοποιίας στις καινούργιες κατασκευές.

    Τα Υψηλής Ποιότητας Υλικά του συστήματος είναι:
 • Δοκούς στερέωσης
 • Αφρούς συγκόλλησης
 • Μονωτικά πάνελ πολυστερίνης
 • Ειδικά βύσματα στερέωσης
 • Κόλλες επιπέδωσης
 • Υαλόπλεγμα
 • Γωνιόκρανα
 • Ακρυλικός σοβάς μιας στρώσης

    Ο τρόπος εφαρμογής είναι συγκεκριμένος:
 • Προετοιμασία εξωτερικής επιφάνειας
 • Αλφάδιασμα δοκών στήριξης
 • Προετοιμασία μονωτικών πλακών
 • Συγκόλληση των πλακών με ειδικό αφρό
 • Εξωτερική στερέωση των πάνελ με βύσματα
 • Προετοιμασία υαλοπλέματος
 • Εφαρμογή κόλλας επιπέδωσης
 • Τοποθέτηση υαλοπλέγματος
 • Στις γωνίες τοποθετούνται γωνιόκρανα
 • Εφαρμογή ακρυλικού σοβά (προαιρετικά σε χρώμα επιλογής)